Do pogrzebu

Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się do biura parafialnego po załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca śmierci zmarłego oraz w Zakładzie Pogrzebowym.

W biurze parafialnym należy przedstawić:

  • kwestionariusz pogrzebowy,
  • ksero aktu zgonu oraz kartę dla administratora cmentarza
  • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał,
  • opłatę grobu – prolongatę

Kwestionariusz pogrzebowy zmarłego