Do Zakładu Kamieniarskiego

Do niniejszego kwestionariusza załączamy szkic pomnika.

Administracja cmentarza wyraża zgodę na postawienie nagrobka według załączonego wzoru oraz z wypełnionym kwestionariuszem na Cmentarzu Parafialnym w Sierakowicach

Kwestionariusz do Zakładu Kamieniarskiego