Liturgiczna Służba Ołtarza
Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii składa się z kandydatów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Spotkania formacyjne odbywają się co najmniej raz w miesiącu. W każdy poniedziałek spotykają się na wspólnym graniu w piłkę nożną na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 wraz ze swoim opiekunem ks. Danielem.

 

UWAGA: 

W poniższym wpisie będą umieszczane dyżury ministrantów na poszczególne dni oraz w niedzielę. Wszelkie informacje o zbiórkach, asystach na święta i inne okoliczności również będą tutaj widoczne. Proszę na bieżąco obserwować stronę.

PUNKTACJE I OZNACZENIA SKRÓTÓW

  • DN – dyżur niedzielny         + 4 pkt
  • DT – dyżur tygodniowy       + 3 pkt
  • DD – dyżur dodatkowy        + 5 pkt
  • Z – zbiórka                           + 10 pkt   (nieobecność na zbiórce  - 20 pkt)

nabożeństwa: R (Roraty), DK (Droga Krzyżowa), (Gorzkie Żale), (Różaniec w październiku), NM (Nabożeństwo Majowe), NC (Nabożeństwo Czerwcowe) – za każde z powyższych nabożeństw 6 pkt.

Zbiórki ministranckie odbywać się będą w II piątek miesiąca po mszy św. o godz. 18:00 w salce katechetycznej. Najbliższa zbiórka będzie miała charakter wigilijny, która odbędzie się 16 grudnia po mszy św. o godz. 18:00 w salce pod plebanią.

W plikach poniżej zostały zamieszczone dyżury w tygodniu, na niedzielę na cały październik, na które to ministranci będący na ostaniej zbiórce wyrazili chęć uczestniczenia w nich. Wszelkie zmiany godzin oraz chęć zapisania się tych ministrantów, którzy nie byli obecni w ostaniej zbiórce, powinni zgłosić taką chęć do ks. Daniela. Ponadto został utworzony adres e-mail, na który również można zgłaszać propozycje dyżurów lub inne sprawy ministranckie. Adres ten to: ministrancisw.marcina@gmail.com